R E G U L A M I N   S K L E P U

Właścicielem Sklepu Internetowego www.extrabiuro.eu i www.extraszkola.eu jest firma PPHU "Bojar" Sklep Wielobranżowy - Bogdan Jarosz, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w dniu 25.01.1991r.

 

D A N E    F I R M Y:


   PPHU "Bojar" Sklep Wielobranżowy - Bogdan Jarosz

     ul. Jana Dąbskiego 9/1

     72-300 Gryfice

     NIP 857-020-29-57  Regon: 810159050

     Firma jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

     Tel. 91 384 00 35,  kom. 693 901 666.

Numery rachunków bankowych:

     1)   93 1090 2659 0000 0001 1159 3127

     2)   71 1090 2659 0000 0001 4698 8144

 

§ 1.  I N F O R M A C J E   O G Ó L N E


1. Informacje o towarach zamieszone na stronach www.extraszkola.eu oraz www.extrabiuro.eu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

2. Klienci  mają możliwość korzystania z www.extraszkola.eu oraz www.extrabiuro.eu dokonując rejestracji i tworząc w ten sposób konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w www.extraszkola.eu oraz www.extrabiuro.eu (dalej: „Konto”) . Świadczenie usług w ramach Konta na www.extraszkola.eu oraz www.extrabiuro.eu ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z PPHU "Bojar" Sklep Wielobranżowy Bogdan Jarosz dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez przysłanie pisma obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których PPHU "Bojar" Sklep Wielobranżowy Bogdan Jarosz jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.extraszkola.eu oraz www.extrabiuro.eu są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

4. FAKTURY. Ceny widoczne na stronie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon z kasy rejestrującej. Jeśli chcecie Państwo otrzymać fakturę, prosimy o zaznaczenie tego podczas składania zamówienia (ewentualnie proszę to napisać w uwagach do zamówienia). Przedsiębiorców prosimy o podanie numeru NIP i innych danych do faktury, jeśli są inne niż dane w adresie do wysyłki. Otrzymanie faktury przez przedsiębiorcę, gdy wcześniej był wystawiony paragon z kasy rejestrującej, będzie niemożliwe.


5. Zakupów w sklepie internetowym można dokonywać przez cała dobę, 7 dni w tygodniu.

    Na miejscu w sklepie: pon-pt w godz. 10-18, w sobotę 10-14.

6. Umowa zawarta pomiędzy Klientem a PPHU "Bojar" Sklep Wielobranżowy - Bogdan Jarosz, dotycząca zakupu danego produktu w www.extraszkola.eu oraz www.extrabiuro.eu, ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w www.extraszkola.eu oraz www.extrabiuro.eu jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest Sklep Wielobranżowy PPHU "BOJAR" ul. Jana Dąbskiego 9/1 72-300 Gryfice.

7. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia.

8. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep PPHU "BOJAR" Sklep Wielobranżowy, danych osobowych Klienta, niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia w sklepie eXtrabiuro.eu lub eXtraszkola.eu (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997).

9. Oferta sklepu internetowego www.extraszkola.eu oraz www.extrabiuro.eu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest dostarczana tylko na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2.  Z A M Ó W I E N I A


1. Każde zamówienie potwierdzone jest przez automat na konto pocztowe podane podczas rejestracji. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia pracownik firmy PPHU "Bojar" Sklep Wielobranżowy - Bogdan Jarosz drogą mailową lub telefoniczną skontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia dalszych czynności. Firma dołoży wszelkich starań w celu jak najszybszej realizacji zamówienia.

2.   Zamówienia można składać :

    - przez platformę www.extraszkola.eu oraz www.extrabiuro.eu

    - telefonicznie 91 384 00 35  kom. 693 901 666

    - e-mailem, sklep@extraszkola.eu lub sklep@extrabiuro.eu

3. Warunkiem realizacji złożonego zamówienia jest dokonanie rejestracji oraz akceptacja regulaminu sklepu przez Zamawiającego.

4. Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 14 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.  W większości przypadków zamówienie jest realizowane ciągu 24-48h.

5. Towar wysyłamy w dni robocze, od poniedziałku do piątku.

6. W przypadku braku towaru, Klient zostanie bezzwłocznie o tym poinformowany.

§ 3. D O S T A W A   I   P Ł A T N O Ś C I


1. Przy zamówieniach przekraczających 350 zł zamówiony towar dostarczamy na terenie Polski bez opłaty za wysyłkę.

2. W przypadku zamówień z kraju, towar wysyłamy za pośrednictwem: Poczty Polskiej (Kurier 48) lub firmy kurierskiej DPD.

  2a) Jeśli formą płatności jest przedpłata na konto, to koszt wysyłki towaru wynosi:

        - 15,90 zł przy wysyłce za pośrednictwem Poczty Polskiej (Pocztex48) i wadze do 30kg;

        - 20,60 zł przy wysyłce za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD i wadze do 30kg.

  2b) Jeśli formą płatności jest "za pobraniem", to koszt wysyłki towaru wynosi:

        - 18,90 zł przy wysyłce za pośrednictwem Poczty Polskiej (Pocztex48) i wadze do 30kg;

        - 24,40 zł przy wysyłce za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD i wadze do 30kg.

  2c) Odbiór osobisty w sklepie po wcześniejszym uzgodnieniu. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 10-18, w soboty w godz. 10-14.

3. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w www.extraszkola.eu lub www.extrabiuro.eu produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.  Możliwe są następujące formy płatności:

  •     przy odbiorze własnym - gotówka, płatność kartą lub przedpłata, w tym szybki przelew Przelewy24;
  •     przelewem na konto bankowe lub szybki przelew Przelewy24;
  •     przesyłka za pobraniem;
  •     dla stałych klientów z terminem płatności.


4. W przypadku podania przy zamówieniu numeru telefonu komórkowego, jest wysyłana przez Pocztę Polską informacja SMS-em o dacie i godzinie dostawy towaru - POLECAMY !!!

Numery rachunków bankowych:

     1)   93 1090 2659 0000 0001 1159 3127

     2)   71 1090 2659 0000 0001 4698 8144

§ 4.  Z W R O T Y    T O W A R U


1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni  od otrzymania zamówionego produktu, Konsument ma prawo jego zwrotu (odstąpienia od umowy kupna) bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

2. Z prawa zwrotu (odstąpienia od umowy kupna), o którym mowa w punkcie 1, może również skorzystać Klient Przedsiębiorca na prawach konsumenta (KPPK). Klient Przedsiębiorca na prawach konsumenta to osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, kupująca produkty na firmę, ale nie w celu wykonywania prowadzonej działalności, tzn. umowa kupna, którą przedsiębiorca zawarł ze sprzedawcą, nie może mieć charakteru zawodowego. Nie może dotyczyć bezpośrednio branży, w której specjalizuje się przedsiębiorca - wynikającej w szczególności z informacji znajdujących się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

4. Mogą Państwo skorzystać z gotowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do nabywcy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem pieniędzy.

6. Koszt dostarczenia zwracanego towaru do nas ponosi Kupujący. Zwracany towar Kupujący powinien dostarczyć na niżej podany adres sklepu:

PPHU "BOJAR" Sklep Wielobranżowy - Bogdan Jarosz, ul. Jana Dąbskiego 9/1,72-300 Gryfice, tel. 91 384 00 35, kom. 693 901 666, e-mail: biuro@extrabiuro.eu

7. Ważne: do zwracanego towaru należy dołączyć paragon.  W przypadku, gdy sprzedaż towaru była udokumentowana fakturą VAT, po otrzymaniu przesyłki i uznaniu „zwrotu” klient otrzyma korektę faktury VAT i będzie zobowiązany do potwierdzenia faktu jej otrzymania.  

Wzór formularza odstąpienia od umowy:
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat: PPHU "BOJAR" Sklep Wielobranżowy - Bogdan Jarosz, ul. Jana Dąbskiego 9/1 72-300 Gryfice, NIP:857-020-29-57, tel. 91 384 00 35 e-mail: biuro@extrabiuro.eu

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko (nazwę) klienta(-ów)

–    Adres klienta(-ów)

–    Nazwa zwracanego towaru

–    Nr faktury lub paragonu (do zwracanego towaru należy dołączyć paragon)

–    Wysokość kwoty do zwrotu

–    Nr konta, na które ma być dokonany zwrot

–    Podpis klienta(-ów)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Można pobrać gotowy formularz zwrotu w formacie Acrobat pdf:   FORMULARZ ZWROTU -pdf

§ 5.  R E K L A M A C J E   I   G W A R A N C J A

1. Reklamacji podlegają wszystkie towary posiadające gwarancje producenta, importera lub sprzedawcy.

2. PPHU "Bojar" Sklep Wielobranżowy odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.

2a. Przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym wyłącza się również w przypadku, gdy Kupującym jest Klient Przedsiębiorca na prawach konsumenta (KPPK), o którym mowa w §4 pkt. 2 niniejszego regulaminu.

3. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą formularza „Zgłoszenie Reklamacyjne”, lub w formie pisemnej na adres PPHU "BOJAR" Sklep Wielobranżowy podany w górnej części Regulaminu.

4. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że PPHU "Bojar" Sklep Wielobranżowy niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez PPHU "Bojar" Sklep Wielobranżowy albo PPHU "Bojar" Sklep Wielobranżowy nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

5. Każdą reklamację należy zgłosić wysyłając wiadomość na adres emial: sklep@extraszkola.eu lub sklep@extrabiuro.eu, telefonicznie lub osobiście.

6. Towar podlegający reklamacji należy bezpiecznie zapakować. W przypadku uszkodzeń podczas transportu może to mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia reklamacji.

7. Kupujący w momencie odbioru paczki proszony jest o sprawdzenie jej pod kontem zgodności z zamówieniem.

8. PPHU "Bojar" Sklep Wielobranżowy - Bogdan Jarosz rozpatruje reklamacje do 14 dni od ich wpłynięcia. Jeżeli w ciągu 14 dni PPHU "Bojar" Sklep Wielobranżowy nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione.
W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi PPHU "Bojar" Sklep Wielobranżowy.

Można pobrać gotowy formularz reklamacji w formacie Acrobat pdf:   FORMULARZ REKLAMACJI -pdf

§ 6.  O P I N I E   O   S K L E P I E   I   T O W A R Z E


1. Klient naszego Sklepu ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w naszym Sklepie. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce TrustMate.io.

5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.

7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§ 7. P O S T A N O W I E N I A   K O Ń C O W E


Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez PPHU "BOJAR" Sklep Wielobranżowy w ramach extraszkola.eu i extrabiuro.eu będą rozstrzygane przez sądy powszechne wg właściwości ogólnej. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

PPHU "Bojar" Sklep Wielobranżowy - Bogdan Jarosz dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne produktów umieszczone na stronie www.extraszkola.eu oraz www.extrabiuro.eu były zgodne z rzeczywistością.